Contact Us  
    Today
     
    03 8671 0111

Modele pogodowe gfs

Système global de prévision – krótko/średnioterminowy globalny Model numeryczny uruchamiany i nadzorowany przez National Oceanic and atmosphérique administration (NOAA), successeur modeli MRF oraz AVN. Obecna wersja modelu Działa na siatce o rozdzielczości 13km, co w déraciner oznacza że obliczenia w modelu wykonywane są w punktach odległych OD siebie o około 13km. modèle GFS uruchamiany jest Cztery razy na dobê z warunkami początkowymi z 00, 06, 12 i 18UTC. Wynikiem działania modelu jest szesnastodoniowa pronoza Pogody, przy Czym OD dnia 10-Go obliczenia wykonane są w mniejszej rozdzielczości, Zarówno czasowej, Jak i przestrzennej (27km w terminie po 240h). W pionie modèle Dzieli się na 64 warstwy. Do 120 Łask pronozy modèle GFS generuje pliki wynikowe w postaci plików binarnych GRIB2 co godzinę, OD 120 do 240 Łask pronozy Co 3 Łask, Powyżej 240 Łask pronozy Wyniki generowane sa w rozdzielczości 12-godzinnej. Dodatkowym modułem modelu GFS jest pronoza “wiązkowa” (ensembles), w której generowane jest 20 wersji pronozy w mniejszej rozdzielczości i Dodatkowo z nieco zmodyfikowanymi warunkami początkowymi, co w kilkanaście pronozach prowadzi do narastania różnic w żadnych realizacjach wiązki. Wielkość tych różnic Pozwala na określenie do którego momentu pronoza jest spójna i wiarygodna. Ostatnia mise à jour wersji modelu GFS miała Miejsce 19 lipca 2017 o 12UTC. Modèle GFS jest Jedynym tego typu globalnym modelem numerycznym udostępnianym bezpłatnie przez agendę rządową Stanów Zjednoczonych. Modèle Ten wykorzystywany jest także przez Przedsiębiorstwa komercyjne, NP.: Météo Underground, AccuWeather, la chaîne météo, MeteoGroup oraz SoaringMeteo. W Polsce pronozy Pogody przygotowywane w oparciu o GFS udostępnia m.in.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Modèle GFS uruchamiany je obliczany jest w dwóch częściach (etapach). Generowane przez GFS pronozy obejmują najbliższe 384 godziny. W pierwszym ETAPIE (do 192 godziny, Siatka 27 km) interwał pronozy wynosi 3 godziny; w drugim ETAPIE (pronoza Powyżej 192 godziny, Siatka 70 km) interwał wynosi 12 godzin. Modèle GFS aktualizowany jest Cztery razy na dobę. Commencer aktualizacji których o godzinach 5:25, 11:25, 17:25 oraz 23:25 w czasie letnim i o 4:25, 10:25, 16:25 i 22:25 w czasie obowiązywania czasu zimowego. W czasie braku latach obciążenia serwera pełene Wyniki modelu (mapy do 240h oraz Tabela) powinny się wygenerowac w czasie około 1,5 godziny. W chwili, Gdy serwer jest znacznie obciążony, Czas generowania wyników modelu Może ULEC wydłużeniu. W skrajnych przypadkach Wyniki z diffĂŠrents odsłon mogą się na siebie nakładać-w oynatıcı zauważenia takiej II prosimy o Kontakt na adres meteo (at) meteo. usermd. net. Modèle uruchamiany jest czterie razy w dostarczony doby i generuje maksymalnie 16-dniowe pronozy Pogody, przy Czym im dłuższy Okres pronozy tym mniejsza jej résolution powierzchniowa i czasowa.

Ogólnie jest przyjmowane, że sprawdzalność generowanej przez modèle GFS pronozy Pogody Powyżej dmego (7) dnia jest Mało dokładna. Modèle GFS, wraz z europejskim modelem ECMWF (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme), kanadyjskim GEM (Global Environmental multi Scale Model) i modelem NOLACUNES, należy do Czterech najpowszechniej wykorzystywanym modeli numerycznych na świecie. W 2011 roku sprawdzalność pronozy Pogody generowanej przez Model GFS dla półkuli północnej wynosiła około 87% (pronoza na 5 Dzień dla geopotencjału 500 hPa), a dla półkuli Południowej 84% [1]. Global Forecast System (GFS)-globalny System pronozowania Pogody krótko i średnioterminowej. Najważniejszym składnikiem systemu jest numeryczny modèle pronozy Pogody obsługiwany przez amerykańską l`administration océanique et atmosphérique nationale (NOAA).

Accredited with:

excellence and integrity

JHL Civil Pty Ltd ABN 79144 907 514, 10A Phillip Court, Port Melbourne, Victoria (VIC), 3207 Australia
© Copyright JHL Civil 2013